QARIUM KĘPNO

Rekrutacja

Informacja dla rodziców dzieci kontynuujących naukę. Należy wybrać odpowiedni poziom zaawansowania dziecka zgodnie z informacją uzyskana od instruktora. Jeżeli rodzic nie wie lub nie jest pewien na jakim poziomie znajduje się dziecko wg naszych oznaczeń, prosimy o ponowne zapoznanie się z poziomami zaawansowania.

Informacja dla rodziców dzieci, które chcą zacząć naukę w naszej szkole od podstaw lub chcą doskonalić zdobyte do tej pory umiejętności. Prosimy zapoznać się z opisem poziomów zaawansowania i wybrać odpowiedni.

poziomy zaawansowania

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane uczestnika

Dane rodzica

Dane do umowy

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest PROJEKT Kępno Spółka z o.o. ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się mailowo na adres iod@pk.kepno.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Administratora. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych, kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi.